Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant

Samenwerken voor ‘beroepsonderwijs dat werkt’

De drie ambities worden in de komende jaren gerealiseerd door een intensieve samenwerking tussen alle betrokken partners in de regio. De agenda beroepsonderwijs West-Brabant wordt in de komende periode verder aangescherpt en alle betrokken partijen in de regio gaan aan de slag met het uitvoeren van de geformuleerde ambities.  

De stuurgroep agenda beroepsonderwijs West-Brabant stelt begin 2019 een uitvoeringsprogramma op. In dit uitvoeringsprogramma ligt vast hoe de uitvoering van de agenda het beste kan worden georganiseerd, met een heldere rolverdeling.  Er komt ook een roadmap 2019-2020, waarmee het uitvoeringsprogramma in de tijd is geplaatst.

Fotografie: Christian Keijsers