Medewerker informatiemanagement

 

Uitstekend onderwijs moet vanzelfsprekend zijn en heeft een goede ondersteuning nodig. Informatiemanagement (IM) (Trivium, Etten-Leur), draagt hier aan bij. Binnen IM zijn we op zoek naar een:
 

Medewerker informatiemanagement met taken op het gebied van security en applicatieconsultancy

Fte:

1

Salarisschaal:

12 cao-MBO (max. € 5158,- bruto/maand)

Contractduur:

voor bepaalde tijd voor de duur van een jaar, waarna een dienstverband voor onbepaalde tijd tot de mogelijkheden behoort (ingangsdatum zsm)
 

Functieomschrijving

De medewerker informatiemanagement draagt mede zorg voor de totstandkoming, de uitvoering en evaluatie van het Informatiemanagement (IM) beleid, begeleidt het gebruik van informatiesystemen en adviseert in de mogelijkheden en ontwikkelingen rondom IM. Daarnaast draag je bij aan het visualiseren en faciliteren van de bedrijfsprocessen met IT oplossingen, in samenwerking met de betrokken diensten.
Als security officer ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van het vastgestelde beleid m.b.t. informatiebeveiliging, de beveiliging van gegevens en doet voorstellen voor mogelijke verbeteringen op dit terrein. Je levert een bijdrage aan de rapportages m.b.t de stand van zaken van de beveiliging van informatie.
Als applicatieconsultant ben je verantwoordelijk voor het correct inrichten en in onderlinge samenhang laten werken van applicaties. Je bent  SPOC voor leveranciers van applicaties en stuurt de Functioneel beheerders functioneel aan.

Een gedetailleerde omschrijving van de werkzaamheden kan opgevraagd worden.
 

Functie-eisen en competenties

 • HBO diploma
 • Bij voorkeur opleiding informatie beveiliging en security of aantoonbare algemeen theoretische en praktische kennis van (Informatie)beveiliging en Privacy wetgeving
 • Aantoonbare ervaring op de vakgebied informatie beveiliging
 • Brede kennis van applicatie architectuur en aantoonbare ervaring met inrichting van een functioneel beheer organisatie
 • Kennis van bedrijfs- en onderwijsprocessen
 • Inzicht in organisatorische veranderingsprocessen in de toepassingen en mogelijkheden van nieuwe informatiesystemen en in dat kader in de gevolgen van de invoering van nieuwe structuren en systemen voor de afstemming met bestaande systemen.
 • In staat om beleidsvoorstellen op te stellen, te adviseren over de haalbaarheid en consequenties van de invoering van informatiesystemen en functionele verbeteringen in informatiesystemen te beoordelen
 • In staat om informatiebeveiligingsassessments, -tests, -reviews en –audits uit te voeren
 • Kennis van de ICT-organisatie, IT-processen, ASL, BISL
 • Klantgerichte instelling, organisatiebewust
 • Analytisch vermogen;
 • In staat om projectmatig te werken, plannen en organiseren, accuraat
 • Communicatief sterk, overtuigingskracht, goed kunnen samenwerken
 

Contacten en context

ROC West-Brabant is de grootste beroepsonderwijsinstelling (praktijkonderwijs, vmbo en mbo) in West-Brabant, sterk verbonden met het regionale werkveld. Werkenden en afgestudeerden bieden we bij- en nascholing in het eigen vakgebied. Voor anderstaligen en kwetsbare jongeren zijn er diverse mogelijkheden om met een diploma de arbeidsmarkt te betreden.

Binnen ROC West-Brabant is per 1 januari 2017 een Informatiemanagement (IM)-regieorganisatie ingericht. De taak van de IM-regieorganisatie is om de wensen en eisen van ROC West-Brabant op het gebied van IT beter in te vullen. Binnen de regieorganisatie werkt de Informatiemanager samen met de medewerkers informatiemanagement dagelijks aan de optimale afstemming tussen de eisen en wensen en adequate oplossingen daarvoor op het gebied van IT. Zowel gericht op korte termijn oplossingen als lange termijn oplossingen en voorwaarden, passend binnen het meerjaren IM-beleid. Hierbij valt te denken aan de applicaties die in gebruik zijn binnen ROC West-Brabant, architectuur, security en privacy, inrichting en coördinatie functioneel beheer, maar ook de “harde” ICT-diensten en hardware zoals die afgenomen worden bij de leverancier(s).
 

Toelichting op de sollicitatieprocedure

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Stuur dan je CV en sollicitatiebrief uiterlijk 7 juni naar dcwervingenselectie@rocwb.nl. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de werving- en selectieprocedure.
 

Contactpersoon en –gegevens

Heb je inhoudelijke vragen over de functie dan kun je contact opnemen met Peter Zacht, Informatiemanager, telefoon: 06 51 28 15 71, e-mail: p.zacht@rocwb.nl
Voor het opvragen van de rol-en functiebeschrijvingen kun je contact opnemen met Anique Raming, medewerker Personeels- en Salarisadministratie telefoon: 076 504 8008 , e-mail: a.raming@rocwb.nl
 

ROC West-Brabant

ROC West-Brabant biedt met een diversiteit van 8 mbo-colleges en 9 vmbo-scholen echte keuzemogelijkheden in sterk en aantrekkelijk mbo, vmbo en Educatie. De colleges en scholen hebben hun eigen specialisme en een sfeer die past bij hun opleidingen. Voor alle vacatures van de vmbo-scholen, mbo-colleges en ROC West-Brabant klikt u hier.