Bedrijfskundig Adviseur


Vacature(s) Dienst Finance & Control

Bedrijfskundig Adviseur VMBO-scholen en MBO College

Uitstekend onderwijs moet vanzelfsprekend zijn en heeft een goede ondersteuning nodig. De dienst ROC Finance & Control (Trivium, Etten-Leur), draagt hier aan bij. De dienst is toe aan een verdere stap in haar doorontwikkeling en professionalisering, o.a. door aan te sluiten bij de gedachte van Three Lines of Defense (3LoD) om hiermee de sturing van de organisatie ROC West-Brabant op een kwantitatief en kwalitatief hoger niveau te brengen.
 
Volgens de gedachtelijn 3 LoD ontstaan er binnen de dienst de volgende TWEE vacatures:

1)    Bedrijfskundig Adviseur VMBO scholen 0,8 - 1 fte  (schaal 10, evt. uitloop 11)

2)    Bedrijfskundig Adviseur van twee MBO scholen 0,9 - 1 fte (schaal 11)

Fte:

0,8 - 1 fte  |  0,9 - 1 fte

Salarisschaal:

Junior schaal 10 en medior schaal 11.

Begindatum:

Zo snel mogelijk

Contractduur:

Tijdelijk contract van een jaar met uitzicht op vast.
 

Functieomschrijving

Bedrijfskundig Adviseur:

ondersteunen van de college-, school- en dienstdirecteuren t.a.v. de bedrijfskundige en specifiek de financiële aspecten van de bedrijfsvoering.
 • Ondersteunt, adviseert en toetst o.a. bij jaarplannen, meerjarenplannen, begroting,
 • Q-rapportages en maakt forecasts.
 • Signaleert o.a. risico’s, inconsistenties in beleid en/of uitvoering.
 • Monitort kwaliteitsverbetering op het college, signaleert stagnatie en rapporteert.
 • Coördineert de voorbereiding van de managementrapportages en ½ jaargesprekken en voegt daar zijn/haar bevindingen aan toe.
 

Functie-eisen en competenties

 • Beschikt minimaal over een HBO (+) werk- en denkniveau aangevuld met opleidingen gericht op de financiële en control functie.
 • Is specialist op zijn/haar vakgebied en bekend met de laatste trends en ontwikkelingen binnen het vakgebied. Is hierdoor gesprekspartner voor de directeur Finance & Control en de andere directeuren en managers.
 • Heeft grondige kennis van de werking en mogelijkheden van AO/IC. Denkt in processen en resultaten.
 • Heeft voldoende kennis van de rapportage-methodieken en weet deze te operationaliseren.
 • Beschikt over vergaande kennis van en vaardigheid in het toepassen van moderne Office-applicaties.
 • Is vaardig in het zelfstandig uitvoeren van werkzaamheden. Zoekt actief het interne overleg op, adviseert daar waar nodig. Kent een groot zelf startend vermogen.
 • Beschikt, naast analytische vaardigheden, over het vermogen om verbale en schriftelijke toelichting te geven op de financiële informatie (cijfers).
 • Is in staat conceptueel te denken en de vertaling te maken naar instrumenten om de primaire processen te controleren.
 • Is procesgericht: denkt en handelt in processen, gericht op optimalisatie van het werk voor de klant. Is in staat om over de dagelijkse praktijk heen te kijken naar het grotere geheel en naar mogelijk toekomstige situaties.
 • Is kritisch op het functioneren van de organisatie maar ook op het eigen optreden, zorgt voor feedback op eigen performance. Laat zichzelf aanspreken op zijn output. Let op details en vraagt door daar waar onduidelijkheden bestaan.
 • Communiceert gemakkelijk met iedereen binnen het ROC. Blijft effectief functioneren ook als er sprake is van hoge werkdruk.
 • Kennis van onderwijs is een pre maar geen must; affiniteit met (V)MBO onderwijs is uiteraard wel een vereiste.
 

Contacten en context

Voor meer inhoudelijke informatie over de functie kun je contact opnemen met Ferry van Dorst, Directeur Finance & Control, tel. 076-5048117 of 06–30821151, e-mail: f.vandorst@rocwb.nl.
 

Toelichting op de sollicitatieprocedure

Mocht je belangstelling hebben in 1 van bovengenoemde functies dan kun je dit kenbaar maken door een motivatiebrief en CV te sturen voor 20 november aanstaande naar Ferry van Dorst (f.vandorst@rocwb.nl).

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de werving- en selectieprocedure.
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.