Vacature Inkoopmanager

Vacature Inkoopmanager

Uitstekend onderwijs heeft goede ondersteuning nodig. Het Facilitair Bedrijf van ROC West-Brabant (Trivium, Etten-Leur) draagt hier aan bij. Het Facilitair Bedrijf bestaat uit het Expertisecentrum, Operations en enkele uitvoerende services. In het Expertisecentrum werken professionals samen op het gebied van huisvesting, vastgoed, inkoop, arbo en veiligheid & facilitaire dienstverlening. In Operations werken Facilitair Managers en Facilitair Coördinatoren om de Colleges zo goed mogelijk te ondersteunen. Voor het Expertisecentrum zijn we op zoek naar een ervaren Inkoopmanager. Meer informatie over het Bestuurscentrum kun je vinden op de website www.rocwb.nl.
 

Inkoopmanager

Fte:

1,0

Salarisschaal:

Maximaal € 5.158,- (schaal 12 CAO-BVE)

Begindatum:

1 december 2017

Contractduur:

Structureel, start met jaarcontract
 

Functieomschrijving

Binnen deze uitdagende functie ben je verantwoordelijk voor:
 • Het ontwikkelen van het (strategisch) inkoopbeleid van ROC West-Brabant.
 • Het in beeld brengen en managen van de inkoopbehoefte en het op basis daarvan opstellen van jaarlijkse inkoopplannen.
 • De ontwikkeling en verbetering van inkoopprocessen en –systemen.
 • Het uitvoeren van inkooptrajecten door het samenstellen van interne inkoopteams.
 • De regie met betrekking tot de invoering van inkoopbeleid, inkoopprocedures en de inkoopresultaten binnen de organisatie van ROC West-Brabant.
 • De regie met betrekking tot het contractmanagement, het evalueren van inkoopresultaten met leveranciers en het instrueren en coachen van onder meer Facilitair Managers en Facilitair Coördinatoren.
 

Functie-eisen en competenties

OPLEIDING EN KENNIS:
 • Hbo-diploma en aantoonbare kennis van inkoop.
 • Kennis van de actuele trends en ontwikkelingen binnen het vakgebied.
 • Aantoonbare kennis van wet- en regelgeving op het gebied van Europese aanbestedingen.
 • Kennis van het vakgebied Facility Management.
 • Kennis van contract- en projectmanagement.
VAARDIGHEDEN EN ERVARING:
 • Met inkoop in de publieke sector.
 • In het opstellen van (strategisch) beleid, plannen, adviezen en rapportages.
 • In het leiding geven aan inkoopteams, het adviseren van het management en het opbouwen en onderhouden van een netwerk van relaties.
 • In het bevorderen van inkoopkennis en het uitwisselen van informatie binnen en tussen de geledingen van het Facilitair Bedrijf.
COMPETENTIES:
 • Integer.
 • Organisatiesensitiviteit.
 • Resultaatgerichtheid.
 • Overtuigingskracht.
 • Klantgerichtheid.
 

Contacten en context

Je legt verantwoording af aan de directeur Facilitair Bedrijf. Verder heb je regelmatig contact met directeuren en managers van de ROC-organisatie om de portefeuille optimaal te laten aansluiten op organisatieontwikkelingen en om af te stemmen over (strategisch) inkoopbeleid en het jaarlijks inkoopplan. Contacten over inkoopresultaten met klanten en leveranciers zijn belangrijk om bij te sturen of te onderhandelen over afspraken.
 

Contactpersoon en –gegevens

Heb je vragen over de vacature en/of sollicitatieprocedure? Neem dan contact met ons op.
Voor inhoudelijke informatie met: Tilo Machielse, Directeur Facilitair Bedrijf, T.Machielse@rocwb.nl, 076-5048042.
Voor procedurele informatie: Anique Raming, Personeelsmedewerker, dcwervingenselectie@rocwb.nl; tel. 076-5048008.

Deze vacature wordt gelijktijdig in-en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten de voorkeur.
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.