Vacature Vakspecialist Mobiliteit

ROC West-Brabant (ROC WB) is een van de grootste beroepsonderwijsinstellingen in West-Brabant met 25.000 studenten en leerlingen en 2.500 personeelsleden op meer dan 40 locaties. ROC WB bestaat uit 7 mbo colleges, 7 vmbo-scholen, een Praktijkschool, ISK en 2 OVO-scholen.

De afdeling HR
Binnen het Bestuurscentrum in Etten-Leur is de afdeling HR een van de strategisch gepositioneerde centrale diensten. De afdeling is verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling en advisering op gebied van HR voor alle medewerkers en circa 85 leidinggevenden binnen het ROC WB.

De afdeling HR bestaat uit een directeur, HR-adviseurs, twee beleidsadviseurs en een aantal vakspecialisten. De Vakspecialist Mobiliteit is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het mobiliteits- en loopbaanbeleid.

De afdeling HR is per direct op zoek naar een:

Functietitel: Vakspecialist mobiliteit
Fte: 0,8000
Salarisschaal: schaal 10 (CAO MBO)
Contractduur: Er wordt gestart met een tijdelijke aanstelling per direct/in overleg voor de duur van 1 jaar.

Functieomschrijving

De Vakspecialist Mobiliteit is, vanuit een expertrol, verantwoordelijk voor zelfstandige uitvoering, ondersteuning en advisering op het gebied van herplaatsing binnen en buiten ROC West-Brabant.

De Vakspecialist Mobiliteit treedt op als inhoudelijk specialist en contactpersoon, levert een professionele en hoogwaardige bijdrage door op te treden als expert of adviseur bij herplaatsingsvraagstukken en zorgt voor input voor het herplaatsingsbeleid van ROC West-Brabant.

De afdeling HR heeft op dit moment, aanvullend op de zittende vakspecialist, ondersteuning nodig op het gebied van Herplaatsing. De werkzaamheden bestaan uit zowel tactische als operationele taken. De focus van de werkzaamheden ligt op:

 • Presentaties/training geven, verstrekken van informatie en voorlichting;
 • Project- en planmatig werken, deadline handhaven;
 • Bijdragen aan beleidsontwikkeling;
 • Voeren van herplaatsings- en loopbaangesprekken;
 • Registratie en dossiervorming;
 • Coördinatie van herplaatsingstrajecten, totaaloverzicht bewaken;
 • Implementeren en uitvoering geven aan beleid.

Functie-eisen en competenties

Je beschikt over een relevante Hbo-opleiding. Je hebt aantoonbare, ruime kennis en ervaring, zowel op gebied van herplaatsing, re-integratietrajecten als loopbaancoaching. Je hebt een HR-achtergrond en bent op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving. Daarnaast ben je in het bezit van een auto en rijbewijs B.

Belangrijke competenties zijn:

 • Zelfstandig;
 • Kartrekker, pro actief;
 • Helikopterview;
 • Analytisch, inzicht in en monitoring van processen;
 • Conceptueel;
 • Overtuigen, gevoel voor verhoudingen;
 • Adviseren, stevige sparringpartner;

Contacten en context

Je onderhoudt contacten met:

 • De directeur HR om tot afstemming te komen m.b.t. de uitgevoerde werkzaamheden op het specialisme en een toelichting te geven op de adviezen;
 • Met de collega’s binnen het team m.b.t afstemming over casuïstiek, beleidsontwikkeling en informatie-uitwisseling.
 • Met de interne klanten binnen de colleges van het ROC over de uitgebrachte rapporten, conclusies, aanbevelingen en adviezen om tot afstemming te komen.
 • Met externe instanties voor het betreffende vakgebied om informatie uit te wisselen.

 

Toelichting op de sollicitatieprocedure

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Stuur dan je CV en motivatie voor 20 oktober naar Anique Raming, Personeelsmedewerker ROC Diensten, via dcwervingenselectie@rocwb.nl.

De eerste ronde gesprekken zullen 2 november plaatsvinden en de tweede ronde gesprekken 7 november. Nadere informatie hierover volgt te zijner tijd.

Voorwaarde voor het arbeidsvoorwaardengesprek is het kunnen overleggen van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Contactpersoon en –gegevens

Heb je vragen over de vacature en/of sollicitatieprocedure? Neem dan contact met ons op.

Voor inhoudelijke informatie met je toekomstige collega: Hanneke Lens, Vakspecialist Mobiliteit, mobiliteit@rocwb.nl, 076-5048059. 

Voor procedurele informatie: Anique Raming, Personeelsmedewerker ROC Diensten, dcwervingenselectie@rocwb.nl; tel. 076-5048008.