Decanen

Er is veel informatie met u te delen. Hierna leest u de manieren waarop we u zo goed mogelijk proberen te informeren over ontwikkelingen binnen de scholen en colleges van ROC West-Brabant.

Decanennieuwsbrief

Ongeveer 1 keer per 6 weken ontvangen decanen van toeleidende scholen een digitale nieuwsbrief met actuele informatie vanuit alle colleges.

U kunt zich hier aanmelden voor de decanennieuwsbrief. Wilt u zich afmelden voor de decanennieuwsbrief? Gebruik dan de link die u daarvoor onderaan de nieuwsbrief vindt.  

Hier kunt u de meest recente decanennieuwsbrieven teruglezen.

Decanendag

Ongeveer één keer per jaar organiseren de colleges van ROC West-Brabant een decanendag. Afhankelijk van de actualiteit en in afstemming met de regionale decanenkringen wordt het inhoudelijke programma van de dag gevuld. Decanen van toeleidende scholen krijgen een uitnodiging op naam.

Vermoedt u dat u niet op de verzendlijst staat? Neem dan contact op met het Infopunt.

Opleidingsinformatie

De meest recente informatie over alle opleidingsmogelijkheden bij de mbo colleges van ROC West-Brabant vindt u in de Studiekiezer.

Aanmelden voor mbo opleidingen

U kunt uw leerlingen helpen met het aanmelden voor een opleiding. Hier leest u de meest actuele informatie over de wijze van aanmelden voor mbo opleidingen.