Centrale organisatie voorlichtingen

Het voorlichtingstraject op de vmbo scholen als speerpunt van de 1 Schoolplein gedachte

Met ingang van dit schooljaar is ROC West-Brabant effectief gestart met een nieuwe strategie om als één onderwijsinstelling beter vindbaar te zijn voor toekomstige studenten èn voor onze stakeholders zoals toeleverende scholen.

We handelen daarbij vanuit de 1 Schoolplein gedachte: alle opleidingen zijn op de eerste plaats te vinden bij ROC West-Brabant met een zo volledig mogelijke differentiatie op voorhand van de verschillende sectoren of beroepsgroepen.
Pas van daaruit heeft de student in spé wat te kiezen op specialistisch niveau bij één van onze mbo-colleges, verspreid over de regio West-Brabant.

Een aanspreekpunt

Deze veranderingen zijn op dit moment vooral merkbaar in de aanpak van onze klassikale voorlichtingen en onze beursstand. Vanaf begin september 2017 hebt u nog slechts met één centraal aanspreekpunt te maken waar u voorlichtingen kunt aanvragen: voorlichting@rocwb.nl
U hoeft niet meer afzonderlijk afspraken te maken met onze acht mbo colleges. Ook onze ROC-beursstand wordt via dit centrale punt geregeld en vervangt daarmee de tot voorheen apart opererende collegestands. Vanaf nu staat op uw beursvloer één ROC West-Brabant stand ter completering van de klassikale voorlichtingen.

Tijdig aanbod van ons opleidingenportfolio

Om u nog beter te helpen bij de inrichting van uw mbo avond en leerlingen te helpen bij het kiezen van een vervolgstudie, krijgt u voortaan in het voorjaar (maart/april) van ons een totaalaanbod van ons opleidingenportfolio, geldig voor het daaropvolgend schooljaar. Daarbij houden we rekening met indeling op sectorniveau en/of beroepenveld.

In dat aanbod zullen we meteen aangeven welke opleidingen nieuw zijn ten opzichte van het afgelopen seizoen.

Info en hulpvragen

Informatie is steeds terug te vinden in onze regelmatig verschijnende Decanennieuwsbrief.

Ook Team Voorlichtingen staat steeds voor u klaar als u vragen hebt of nadere informatie wenst. Naast de mailbox voorlichting@rocwb.nl zijn wij telefonisch te bereiken op 076-5048036.