Stagebedrijven

Bedrijvenonderzoek

U bent als leerbedrijf een onmisbare schakel voor sterk beroepsonderwijs. Door goede samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, leiden we onze studenten op tot toekomstige vakbekwame medewerkers die in uw branche het verschil kunnen gaan maken. Het bedrijvenonderzoek helpt ons om onze samenwerking verder te verbeteren.

Resultaten Bedrijvenonderzoek 2018

Van februari tot en met april 2018 heeft ons Bedrijvenonderzoek (BOZ) plaatsgevonden, waarmee de tevredenheid van de praktijkopleiders van het bedrijfsleven werd gemeten over onze beroepspraktijkvorming (BPV). Door de Dienst Onderwijs & Kwaliteit (DOK) zijn voor dit onderzoek analysestaten gemaakt, waarin de vraagscores en clusterscores tot en met teamniveau zijn uitgesplitst. De colleges en teams analyseren op basis hiervan de cijfers en bespreken de resultaten met (een vertegenwoordiging van) de praktijkopleiders. De oorzaken van eventuele aandachtspunten kunnen zo achterhaald worden. Vervolgens wordt er gekeken op welk niveau verbeterpunten opgepakt gaan worden.

De resultaten worden ook meegenomen in de eindrapportage van het BPV-verbeterplan. Hieronder leest u de eerste bevindingen op hoofdlijnen.

Respons en resultaat

Voor dit onderzoek is een vragenlijst uitgezet bij 8842 praktijkopleiders. Uiteindelijk hebben 1531 praktijkopleiders de vragenlijst volledig ingevuld (17%), waar dit in 2015 nog 23% was. Op college- en ROC-niveau is de respons voldoende voor betrouwbare resultaten.

ROC-breed zien we dat praktijkopleiders onze stagedocenten, beoordeling stage-opdrachten, examineren in de beroepspraktijk en onze beroepspraktijk in zijn algemeenheid met een hoger rapportcijfer beoordelen dan in 2015.

ROC-breed zien we de volgende aandachtspunten:

  • Informatie over ontwikkelingen in het mbo
  • Ondersteuning bij de vertaling van ontwikkelingen naar de beroepspraktijk
  • Bekendheid met verzekeringswijze student

Het rapportcijfer voor de beroepspraktijk is bij bijna alle colleges positiever. ROC-breed is dit rapportcijfer gestegen van een 6,5 naar een 6,7. Uiteraard streven we ook voor de komende editie weer naar verbetering.

Wilt u meer gedetailleerde informatie over het Bedrijvenonderzoek of heeft u specifieke vragen, neemt u dan contact op met het infopunt ROC West-Brabant, 076-504 8000 / infopunt@rocwb.nl.

Samen met het bedrijfsleven

ROC West-Brabant is sterk verbonden met het regionale werkveld. We leiden immers op voor de arbeidsmarkt en dan is het goed om te weten wat studenten in de praktijk precies nodig hebben voor hun toekomstige beroep. Wij vinden dat mensen uit het bedrijfsleven dit het beste kunnen vertellen! Daar luisteren we dus naar. Sterker, we vragen deze mensen binnen de schoolmuren zodat ze de studenten direct kunnen vertellen wat zij willen weten over hun toekomstige vak.


Stagebedrijf worden?

Verantwoorde stage- of praktijkplaatsen zijn erg belangrijk in het beroepsonderwijs. Een stagiair kan voor uw bedrijf ook een waardevolle rol vervullen. Om 'stagebedrijf' te worden, dient uw bedrijf een 'erkend leerbedrijf' te zijn. Wat dat precies voor uw bedrijf betekent? Bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven werken beroepsonderwijs en bedrijgsleven samen om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. Op SBB leest u er alles over.


Aanmelden als erkend leerbedrijf

Hoe kunt u een stagiair een plek aanbieden in uw bedrijf of instelling?

Daarvoor dient uw bedrijf een ‘erkend leerbedrijf’ te zijn. De belangrijkste stap op weg naar erkenning is de bereidheid om te willen opleiden. Via de website van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) kunt u uw bedrijf of instelling aanmelden om een erkend leerbedrijf te worden. Uw aanmelding wordt vervolgens gepubliceerd op stagemarkt.nl. 


Toelichting betaling opleidingskosten

Heeft u BBL-studenten in uw bedrijf en bent u bereid de opleidingskosten voor uw rekening te nemen? Op deze pagina vindt u meer informatie over de betaling van de opleidingskosten.

Vanuit de wettelijke taken is SBB

• de organisatie die leerbedrijven erkent, ondersteunt en publiceert op stagemarkt.nl
• het aanspreekpunt voor scholen die zelf leerbedrijven willen voordragen voor erkenning
• de organisatie die alle kwalificatiedossiers en keuzedelen ontwikkelt en onderhoudt 
• de informatiebron voor actuele stage- en arbeidsmarktinformatie per regio en per sector