Klachtenregelingen


Zo gedragen wij ons

In de Integriteitscode per 1 december 2015 wordt beschreven waar men ons, de bestuurders, managers, medewerkers van dit ROC op mag aanspreken. Wij gedragen ons en handelen naar de geest van deze code. De code beschrijft:
  • onze dienende rol naar studenten, hun ouders en de samenleving
  • onze professionaliteit
  • onze integriteit en verantwoordelijkheid daarbij


Uw tip is altijd welkom!

Een goede relatie met onze relaties, ouders, decanen, overheidsinstellingen, stagebedrijven en eigenlijk iedereen waar we mee te maken hebben, is voor ons van wezenlijk belang. Toch kan het gebeuren dat u iets ziet of merkt dat anders of beter kan. 
Volgt uw kind – hopelijk met plezier – een opleiding bij een van de vmbo-scholen of mbo-colleges van ROC West-Brabant? Of u hebt een andere relatie met ons, bijvoorbeeld als stagebedrijf, leverancier of op een andere manier. Uw tip is altijd van harte welkom! Hebt u een verbetertip voor ons? Laat het ons dan weten via infopunt@rocwb.nl.


Wat kunt u doen?

Om te beginnen probeer te praten met degene waar u een probleem mee heeft. Als het een medewerker niet uit komt kunt u contact opnemen met de afdelingsmanager/leidinggevende en als u ook daar niet tevreden over bent dan kunt u ook contact zoeken met de directeur.

Als dit alles het probleem nog steeds niet oplost, dan kunt u een officiële klacht indienen. Hiervoor verwijzen we u naar:  In de regelingen staat beschreven welke stappen u kunt zetten als u een klacht heeft. Verder wordt uitgelegd wie zich verder uitspreekt over een klacht en wat de vervolgstappen of maatregelen kunnen zijn.

Het klachtenformulier kunt u hier digitaal invullen.
Na het invullen van het formulier ontvangt u een ontvangstbevestiging. Vul dus een geldig e-mailadres in en controleer, als u de bevestigingsmail niet heeft ontvangen, uw spam-/ongewenste e-mailbox. 
Voor vragen kunt u ook mailen naar klacht@rocwb.nl.

Klokkenluidersregeling

Mocht zich onverhoopt een situatie voordoen, waarvoor de klachtenregelingen niet voldoen, dan hanteert ons ROC een Klokkenluidersregeling. In bijzondere situaties kun je daarvan gebruik maken om misstanden tegen te gaan, zonder dat daarbij de rechtsbescherming van de betrokkene nadelig wordt beïnvloed.