Leerplicht en Inspectie


Wat houdt de leer- en kwalificatieplicht in?
Jongeren moeten naar school totdat ze een startkwalificatie hebben of 18 jaar worden. Een startkwalificatie is een diploma op het niveau van havo, vwo, mbo 2 of hoger. Voor leerlingen tot 16 jaar heet dit de leerplicht. Voor jongeren tussen 16 en18 jaar heet dit kwalificatieplicht. Daarna val je onder het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) van de gemeenten en wordt je gevolgd in je schoolloopbaan tot je een startkwalificatie hebt of totdat je 23 jaar bent.


Wat doet de leerplichtambtenaar?

Ben je een leerling of student die (veel) spijbelt of zonder diploma van school is gegaan en ben je jonger dan 18 jaar? Dan kan de leerplichtambtenaar jou en je ouders daar op aanspreken. Dat wil zeggen dat hij met jou gaat bespreken waarom je bent gestopt met je schoolopleiding. Hij nodigt jou uit voor een gesprek waarin de mogelijkheden worden onderzocht om opnieuw naar school te gaan. Hij kijkt ook met jou naar de belemmerende factoren. Als het nodig is, schakelt de leerplichtambtenaar de jeugdhulpverlening of zorg in.

Wat doet het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt?
Ben je zonder startkwalificatie van school gegaan en ben je tussen de 18 en 23 jaar? Of spijbel je? Dan krijg je hulp van het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) in jouw gemeente. Het RMC motiveert en helpt jou als voortijdig schoolverlater een opleiding of een (leer)baan te vinden. Vanwege deze laatste taak van de gemeenten kan het voorkomen dat je brieven ontvangt waarin geïnformeerd wordt naar je dagbesteding en wordt begeleiding aangeboden. 
Waar nodig verwijst de RMC-medewerker je door naar zorg- of hulpverlening.

Onderwijsinspectie
Scholen voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het volwassenenonderwijs zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit en maakt een kwaliteitskaart van de onderwijsinstelling. Aan de hand van deze kaart kun je zelf de kwaliteitsgegevens van een school bekijken.
De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op het onderwijs en de examinering. Scholen die het goed doen, krijgen minder toezicht. Bij risico's wordt het toezicht intensiever.
Je kunt de onderzoeksgegevens over scholen zelf opzoeken op de website van de Inspectie van het Onderwijs.