Regelingen & procedures mbo

Om alles binnen ons ROC goed te laten verlopen, is een aantal zaken vastgelegd in regelingen en procedures. De belangrijkste zetten we hierna voor je op een rijtje:

Een tip of klacht? Een ‘gratis advies’ is altijd welkom!

Je zit op school en volgt je lessen – hopelijk – met plezier. Toch kan het gebeuren dat je iets ziet of merkt dat anders of beter kan. Zit jij op een van de mbo-colleges van ROC West-Brabant en heb je een verbetertip voor ons? Laat het dan weten op je eigen college. Je kunt het bespreken met een van je docenten, je mentor of studieloopbaanbegeleider.
Misschien vinden wel meer studenten op jouw college hetzelfde als jij; dan kun je samen een verbetertip aandragen. Als er op jullie college een studentenraad is, kun je het natuurlijk ook met hen bespreken.

Heb jij een klacht over je school of opleiding?

We willen natuurlijk niets liever dan tevreden studenten met een diploma als resultaat. Ondanks alle zorgvuldigheid en inspanningen kunnen er zaken zijn die anders lopen dan bedoeld, dan is het streven om voor iedere student tot een goede oplossing te komen.

Wat doe je als je een klacht hebt?

Om te beginnen probeer je te praten met degene waar je een probleem mee hebt. Dat kan een docent zijn of iemand anders die op school werkt. Maar ook een medeleerling.
Wij snappen dat dat heel lastig kan zijn. Daarom staan hieronder welke stappen je nog meer kunt nemen om het probleem te helpen oplossen.

Dit zijn de stappen die je kunt nemen
  • praat met je mentor of studieloopbaanbegeleider (slb'er)
  • praat met iemand van het Zorgteam of de Studentenbegeleiding op jouw college
  • praat met de vertrouwenspersoon op jouw college
  • praat met de directeur op jouw school

Als je dit allemaal hebt gedaan en het probleem is nog steeds niet opgelost, dan kun je een klacht indienen. Het klachtenformulier kun je hier digitaal invullen. Na het invullen van het formulier ontvang je een ontvangstbevestiging. Vul dus een geldig e-mailadres in en controleer, als je de bevestigingsmail niet hebt ontvangen, je spam-/ongewenste e-mailbox. Je kan voor vragen mailen naar klacht@rocwb.nl. Vraag eventueel je ouders, een vriend of een ouder iemand om je te helpen bij het invullen van het klachtenformulier.

Hoe de procedure verder in zijn werk gaat is terug te vinden in de Klachtenregeling interne belanghebbenden ROC West-Brabant.  

Let op! Deze klachtenregeling is bedoeld voor klachten over gedragingen en/of beslissingen, dan wel het nalaten van gedragingen of het niet nemen van beslissingen van het bevoegd gezag, de directie, leidinggevende, medewerkers van ROC West-Brabant. Hierbij kun je denken aan klachten over onze dienstverlening, de begeleiding van leerlingen, (de inrichting van) de schoolorganisatie, het onderwijsprogramma of het rooster.

Op het mbo

Iedereen die op een school zit, moet zich houden aan een aantal regels. Die regels staan beschreven in het Deelnemersstatuut. Het Deelnemersstatuut is hier te downloaden.

Onderwijsovereenkomst Beroepsonderwijs (OOK) en Algemene voorwaarden

Onderwijsovereenkomst Beroepsonderwijs 2014/2015
Onderwijsovereenkomst Beroepsonderwijs 2015/2016
Onderwijsovereenkomst Beroepsonderwijs 2016-2017
Onderwijsovereenkomst Beroepsonderwijs 2017-2018
Onderwijsovereenkomst Beroepsonderwijs 2018-2019
Onderwijsovereenkomst Beroepsonderwijs 2019-2020

Als je een mbo-opleiding wil gaan volgen, moet je een Onderwijsovereenkomst  Beroepsonderwijs ingevuld, ondertekend en ingeleverd hebben. De volledige tekst van de Onderwijsovereenkomst Beroepsonderwijs kun je hierboven downloaden inclusief bijbehorende Algemene voorwaarden.  Kijk bij de versie van het schooljaar waarin je je opleiding bent gestart.

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs (POK) en Algemene voorwaarden
Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs en Algemene voorwaarden | Practical Training Agreement
Als je een mbo-opleiding volgt en stage gaat lopen, moet je een Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs ingevuld, ondertekend en ingeleverd hebben. De volledige tekst van de Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs inclusief bijbehorende Algemene voorwaarden kun je hierboven downloaden.

Reglement commissie van bezwaar verwijdering

Huishoudelijk reglement commissie van bezwaar verwijdering
Als je door of op last van de directeur wordt verwijderd van school, kun je daartegen een bezwaarschrift indienen. De Commissie van bezwaar verwijdering zal dit in behandeling nemen. De volledige tekst van het Reglement commissie van bezwaar verwijdering kun je hierboven downloaden. Aanvullend hierop kun je ook het Huishoudelijk regelement commissie van bezwaar verwijdering hierboven downloaden.

Centraal Examenregelement

Als je een mbo-examen wilt afleggen aan het mbo-college van ROC West-Brabant waar jij je opleiding volgt, geldt een aantal regels. Deze regels staan beschreven in het Centraal Examenreglement. De volledige tekst van het Centraal Examenreglement kun je hieronder per jaar downloaden:
Het Centraal Examenreglement 2019-2020 geldt voor de deelnemers die starten op of na 1 augustus 2019 tot 1 augustus 2020.
Het Centraal Examenreglement 2018-2019 geldt voor de deelnemers die starten op of na 1 augustus 2018 tot 1 augustus 2019.
Het Centraal Examenreglement 2017-2018 geldt voor de deelnemers die starten op of na 1 augustus 2017 tot 1 augustus 2018.
Het Centraal Examenreglement 2016-2017 geldt voor de deelnemers die starten op of na 1 augustus 2016 tot 1 augustus 2017.
Het Centraal Examenreglement 2015-2016 geldt voor de deelnemers die starten op of na 1 augustus 2015 tot 1 augustus 2016.

Ben je het niet eens geweest met de examenbeoordeling of de –procedure? En het bezwaar dat je hebt ingediend bij de examencommissie komt met een voor jou negatieve beslissing? Dan kun je beroep aantekenen bij de commissie van beroep examens. In het Beroepsregelement examens lees je hoe dit moet.

Schoolkosten

Meer informatie over de schoolkosten zijn te vinden via de pagina schoolkosten.

Privacy en internetgebruik