Regelingen & procedures vmbo

Om alles binnen ons ROC goed te laten verlopen, is een aantal zaken vastgelegd in regelingen en procedures. De belangrijkste zetten we hierna voor je op een rijtje.

Een tip op klacht? Een ‘gratis advies’ is altijd welkom!

Je zit op school en volgt je lessen – hopelijk – met plezier. Toch kan het gebeuren dat je iets ziet of merkt dat anders of beter kan. Zit jij op een van de vmbo-scholen van ROC West-Brabant en heb je een verbetertip voor ons? Laat het dan weten op je eigen school.Je kunt het vertellen tegen je docent of je mentor.

Misschien vinden wel meer leerlingen op jouw school hetzelfde als jij; dan kun je samen een verbetertip aandragen. Dat kan natuurlijk ook bij de leerlingenraad op jouw school.

Heb je een klacht over je school of opleiding?

Het kan ook zijn – wat we niet hopen – dat er iets vervelends gebeurt met jou op school. We noemen dat  'Ongewenste omgangsvormen'; dat betekent dat iemand iets doet of juist niet doet waardoor jij je gekwetst of niet goed behandeld voelt. Denk hierbij aan pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, agressie of geweld. Maar je kan ook een klacht hebben over iets anders op jouw school of opleiding.

Wat doe je dan?
Om te beginnen probeer je te praten met degene waar je een probleem mee hebt. Dat kan een docent zijn of iemand anders die op school werkt. Maar ook een medeleerling. Wij snappen dat dat heel lastig kan zijn. Daarom vertellen we je hier welke stappen je nog meer kunt nemen om het probleem te helpen oplossen.

Dit zijn de stappen die je kunt nemen

  • praat met je mentor
  • praat met iemand van het Zorgteam of de Leerlingbegeleiding op jouw school
  • praat met de vertrouwenspersoon op jouw school
  • praat met de directeur op jouw school

Als je dit allemaal hebt gedaan en het probleem is nog steeds niet opgelost, dan kun je een officiële klacht indienen. Hoe en waar je dat kunt doen, lees je in dit document: Klachtenregeling voor leerlingen/studenten ROC West-Brabant en in de Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen leerlingen/studenten. Vraag eventueel je ouders of een ouder iemand om je hierbij te helpen.

In de regeling staat beschreven welke stappen je kunt zetten als je een klacht hebt. Verder wordt uitgelegd wie zich verder uitspreekt over een klacht en wat de vervolgstappen of maatregelen kunnen zijn.

Klacht indienen

Het klachtenformulier kun je hier digitaal invullen. Jouw klacht wordt nadat je op verzenden klikt, automatisch naar de klachtencommissie en naar jezelf gestuurd. Vul dus een geldig e-mailadres in en controleer, als je de bevestigingsmail niet hebt ontvangen, je spam-/ongewenste e-mailbox. 
Je kan voor vragen mailen naar klacht@rocwb.nl of per post contact zoeken.

Het postadres van de klachtencommissie is:
ROC West-Brabant
t.a.v. secretaris van de klachtencommissie, dhr. J. Fincken
Postbus 699
4870 AR ETTEN-LEUR

Op het vmbo

Iedereen die op een school zit, moet zich houden aan een aantal regels. Die regels staan beschreven in het Leerlingenstatuut. Het Leerlingenstatuut kun je hieronder downloaden.

Reglementen privacy en verantwoord netwerkgebruik en social media

Naar het mbo