Regelingen & procedures vmbo

Om alles binnen ons ROC goed te laten verlopen, is een aantal zaken vastgelegd in regelingen en procedures. De belangrijkste zetten we hierna voor je op een rijtje.

Een tip of klacht? Een ‘gratis advies’ is altijd welkom!

Je zit op school en volgt je lessen – hopelijk – met plezier. Toch kan het gebeuren dat je iets ziet of merkt dat anders of beter kan. Zit jij op een van de vmbo-scholen van ROC West-Brabant en heb je een verbetertip voor ons? Laat het dan weten op je eigen school.Je kunt het vertellen tegen je docent of je mentor.

Misschien vinden wel meer leerlingen op jouw school hetzelfde als jij; dan kun je samen een verbetertip aandragen. Dat kan natuurlijk ook bij de leerlingenraad op jouw school.

Heb je een klacht over je school of opleiding?

We willen natuurlijk niets liever dan tevreden studenten met een diploma als resultaat. Ondanks alle zorgvuldigheid en inspanningen kunnen er zaken zijn die anders lopen dan bedoeld, dan is het streven om voor iedere student tot een goede oplossing te komen.

Wat doe je als je een klacht hebt?
Om te beginnen probeer je te praten met degene waar je een probleem mee hebt. Dat kan een docent zijn of iemand anders die op school werkt. Maar ook een medeleerling. Wij snappen dat dat heel lastig kan zijn. Daarom vertellen we je hier welke stappen je nog meer kunt nemen om het probleem te helpen oplossen.

Dit zijn de stappen die je kunt nemen

  • praat met je mentor
  • praat met iemand van het Zorgteam of de Leerlingbegeleiding op jouw school
  • praat met de vertrouwenspersoon op jouw school
  • praat met de directeur op jouw school

Als je dit allemaal hebt gedaan en het probleem is nog steeds niet opgelost, dan kun je een klacht indienen. Het klachtenformulier kun je hier digitaal invullen. Na het invullen van het formulier ontvang je een ontvangstbevestiging. Vul dus een geldig e-mailadres in en controleer, als je de bevestigingsmail niet hebt ontvangen, je spam-/ongewenste e-mailbox. Je kan voor vragen mailen naar klacht@rocwb.nl. Vraag eventueel je ouders, een vriend of een ouder iemand om je te helpen bij het invullen van het klachtenformulier.

Hoe de procedure verder in zijn werk gaat is terug te vinden in de Klachtenregeling interne belanghebbenden ROC West-Brabant.  Het kan zijn dat voor conflicten over andere onderwerpen een afzonderlijke regeling en procedure geldt. De betreffende regelingen kun je raadplegen op de website van de betreffende school.

Let op! Deze klachtenregeling is bedoeld voor klachten over gedragingen en/of beslissingen, dan wel het nalaten van gedragingen of het niet nemen van beslissingen van het bevoegd gezag, de directie, leidinggevende, medewerkers van ROC West-Brabant. Hierbij kun je denken aan klachten over onze dienstverlening, de begeleiding van leerlingen, (de inrichting van) de schoolorganisatie, het onderwijsprogramma of het rooster.

Op het vmbo

Iedereen die op een school zit, moet zich houden aan een aantal regels. Die regels staan beschreven in het Leerlingenstatuut. Het Leerlingenstatuut kun je hieronder downloaden.

Reglementen privacy en verantwoord netwerkgebruik en social media

Naar het mbo