Schoolkosten

Schoolkosten vo

De hoogte van de schoolkosten mag voor ouders en leerlingen geen belemmering vormen om het verplichte onderwijsprogramma te volgen. Daarom spant het ROC West-Brabant zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden met behoud van kwaliteit. Het ROC West-Brabant wil transparantie en beheersing van de kosten voor ouders.
Ben je nieuwsgierig naar ons beleid? Kijk dan op Schoolkosten vo - korte uitleg.

Schoolkosten mbo

Wanneer je een mbo-opleiding volgt, zijn daar verschillende soorten kosten aan verbonden. De hoogte van de kosten verschilt ook per opleiding. Dat heeft vooral te maken met kosten voor bijvoorbeeld kleding, gereedschappen en licenties. We leggen de opbouw van de kosten graag aan je uit.

Beleid over schoolkosten

ROC West-Brabant heeft 1 schoolkostenbeleid voor het gehele mbo. In het beleid geven we een toelichting op de verschillende soorten kosten die je moet betalen. In alles wat wij doen staat het belang van jou als student voorop. Daarom hebben we met elkaar de afspraak gemaakt om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden en om de opbouw van deze kosten heel goed aan je uit te leggen. Daarom hebben we dat op onze websites voor je op een rij gezet.  Zo weet je bij de start van je opleiding precies welke kosten je kunt verwachten.
Ben je nieuwsgierig naar ons beleid? Kijk dan op  Schoolkosten mbo - korte uitleg.

Wettelijk les- en cursusgeld

Mbo-studenten in de beroepsopleidende leerweg van 18 jaar of ouder moeten cursus- of lesgeld betalen. Mbo-studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen. Hun ouders ontvangen nog kinderbijslag en kindgebonden budget voor hen. Sinds 1 januari 2017 krijgen minderjarige mbo’ers een studentenreisproduct (zonder studiefinanciering).

Jaarlijks stelt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het cursusgeld en het lesgeld vast. Voor schooljaar 2019-2020 is het lesgeld voor BOL studenten € 1.168,- en het cursusgeld voor BBL-studenten niveau 1 & 2, € 243,-  en niveau 3 & 4, € 588,-

Uitleg betaling opleidingskosten BBL-studenten

Ben je BBL-student? Op deze pagina vind je meer informatie over de betaling van de opleidingskosten.

Opleidingsgebonden schoolkosten

Naast het wettelijke lesgeld, moet je ook opleidingsgebonden schoolkosten betalen. Wil je weten wat de kosten voor jouw mbo-opleiding zijn? Op onze college sites vind je per opleiding een overzicht van de specifieke opleidingskosten:

Cingel College
Florijn College
Johan Cruyff College
Kellebeek College
Markiezaat College
Prinsentuin College
Radius College
Vitalis CollegeZoomvliet College

Vrijwillige bijdrage

Soms vragen we je ook om een vrijwillige bijdrage te betalen voor je opleiding. Je bent niet verplicht om dit bedrag te betalen, maar als je dit bedrag niet betaalt, kun je ook niet aan alles meedoen. Uiteraard heeft niet meedoen geen gevolgen voor het slagen van je opleiding.

Vergoeding voor schoolkosten

Soms hebben je ouders recht op een vergoeding voor de kosten van jouw mbo-opleiding. Dat heet de ‘tijdelijke regeling voorziening leermiddelen voor studenten uit minimagezinnen’. Hiervoor kunnen je ouders een aanvraag indienen. Meer informatie over deze regeling vind je hier.
Ook kunnen er soms afspraken gemaakt worden over betaling in termijnen. Denken jij en/of je ouders dat je hier recht op hebt? Stuur dan een mail aan debiteuren@rocwb.nl. Een collega van onze financiële afdeling neemt dan contact met jullie op.

Aanvragen studiefinanciering

Als je 18 jaar of ouder bent en je volgt een BOL-opleiding in het mbo, dan heb je recht op studiefinanciering. Wil jij weten of je hier recht op hebt?  Neem dan contact op met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Via DUO heb je dan ook recht op een OV-jaarkaart, om gratis met het openbaar vervoer te reizen.

Vragen

Heb je nog vragen? Check dan de FAQ’s over geldzaken of neem contact op met ons infopunt via infopunt@rocwb.nl.