Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen


Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen voor studenten uit minimagezinnen

De minister van Onderwijs heeft een tijdelijke regeling gemaakt. Daarmee worden gezinnen ondersteund, die moeite hebben met het bekostigen van de leermiddelen van hun kind. De uitvoering van deze regeling heeft de minister bij de scholen gelegd. Je wettelijke vertegenwoordiger (ouder of verzorger) kan een aanvraag indienen om gebruik te maken van de regeling. De colleges van ROC West-Brabant nemen die aanvraag in behandeling. Dat gaat als volgt:


Wanneer kom je in aanmerking voor de tijdelijke regeling voorziening leermiddelen?

Als je situatie aansluit bij de volgende regels:

 • Je bent minderjarig (je was geen 18 jaar bij aanvang van de opleiding in studiejaar 2017-2018 op 1 augustus 2017).
 • Je bent in studiejaar 2017-2018 ingeschreven in een BOL-opleiding (Beroeps Opleidende Leerweg).
 • De  financiële situatie van je wettelijke vertegenwoordiger is zo, dat de kosten voor leermiddelen niet gedragen kunnen worden. Het gezinsinkomen is onder 110% van de bijstandsnorm.


Welk bedrag kun je volgens de regeling ontvangen?

Er wordt een tegemoetkoming van 100% van de aanschafkosten van leermiddelen gegeven. Het maximum bedrag voor een laptop is € 750,00 per student. De regeling geldt voor leermiddelen. Dat wil zeggen: leermiddelen waarover je zelf moet beschikken voor het volgen van het onderwijs en het afleggen van het examen. Dat zijn bijvoorbeeld boeken, messensets, kappersbenodigdheden, enzovoorts. De regeling is niet van toepassing op lesgeld en reiskosten.


Hoe verloopt de procedure om gebruik te maken van de regeling?

 1. Je wettelijke vertegenwoordiger kan een aanvraag indienen bij de contactpersoon van jouw college (wie dat is voor jouw college zie je onderaan deze pagina). Voor de aanvraag ontvang je van de contactpersoon een formulier. Dat dient te worden ingevuld en ingeleverd bij de contactpersoon.  Als er al leermiddelen zijn gekocht, vragen we je om een kopie van de bon of factuur en een betaalbewijs bij te voegen. 

 2. De contactpersoon van jouw college controleert: 
  - of je bent ingeschreven bij ons college 
  - of je de gedeclareerde leermiddelen moest aanschaffen voor het lesprogramma 
  - en of de leermiddelen al zijn aangeschaft. 
  Als dat allemaal in orde is, wordt de aanvraag verder behandeld door een projectleider.  

 3. We verzoeken je wettelijke vertegenwoordiger om de aanvraag ook in te dienen bij de Stichting Leergeld in de eigen woonplaats (http://www.leergeld.nl/doe-een-aanvraag/) en om een ‘inkomenstoets’ te vragen. 

 4. Wanneer uit de inkomenstoets door de Stichting Leergeld blijkt, dat het gezinsinkomen onder 110% van de bijstandsnorm ligt, dan wordt de vergoeding uitbetaald.

Denk je in aanmerking te komen voor deze regeling en wil je meer informatie, neem dan contact op met de contactpersoon van je college. 

 Mbo college
Contactpersoon
Cingel College  Nancy van Ginneken n.vanginneken@rocwb.nl
Florijn College

Annelies Feskens a.feskens@rocwb.nl 

Kellebeek College Andres Deijkers a.deijkers@rocwb.nl 
Markiezaat College Rob Naenen r.naenen@rocwb.nl
Prinsentuin College Jack Teuns j.teuns@rocwb.nl 
Radius College Monique Verhoeven m.verhoeven74@rocwb.nl
Vitalis College José Verheijden j.verheijden@rocwb.nl
Zoomvliet College Eveline Bosman e.bosman@rocwb.nl