Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen

De minister van Onderwijs heeft een regeling gemaakt waarmee gezinnen kunnen worden ondersteund die moeite hebben met het bekostigen van de leermiddelen van hun kind. De uitvoering van deze regeling heeft de minister bij de scholen gelegd.

Komt u in aanmerking voor de regeling tegemoetkoming leermiddelen?

Uw situatie sluit aan bij de volgende regels:

 1. De student is minderjarig (hij of zij was geen 18 jaar bij aanvang van de opleiding in studiejaar 2018-2019 op 1 augustus 2018).
 2. De student is in studiejaar 2018-2019 ingeschreven in een BOL (Beroeps Opleidende Leerweg) opleiding.
 3. Uw financiële situatie – als wettelijke vertegenwoordiger van de student - is zo, dat u de kosten voor leermiddelen niet kunt dragen. Het gezinsinkomen is onder 130 % van de bijstandsnorm.
 4. De aanvragen voor de instroom 1 augustus 2018 moeten vóór 31 december 2018 ingediend zijn; de aanvragen voor de instroom 1 februari 2019 moeten vóór 30 juni 2019 ingediend zijn om in aanmerking te komen voor uitbetaling.

Waarvoor kunt u volgens de regeling een vergoeding ontvangen?

U kunt een vergoeding aanvragen voor de aanschaf van leermiddelen. Leermiddelen zijn middelen waarover de student moet beschikken voor het volgen van het onderwijs en het afleggen van het examen. Dat zijn bijvoorbeeld boeken, licenties, laptop, messensets, kappersbenodigdheden, werkkleding enz. De regeling is niet van toepassing op lesgeld, reis- en/of excursiekosten (uitzondering Toerisme), huurkosten etc.

Er wordt een tegemoetkoming van 100% van de aanschafkosten van leermiddelen (behalve laptop) gegeven.

Voor de aanschaf van een laptop gelden restricties, dit kan per opleiding verschillen maar er geldt een maximaal bedrag van 750,- euro voor IT/media opleidingen en 450 euro voor alle overige. Is de laptop reeds in uw bezit dan worden de kosten gesplitst over de eerste twee jaar van de opleiding. Bent u zelf niet in de gelegenheid een laptop aan te schaffen dan bestaat de mogelijkheid een laptop in bruikleen te ontvangen. Met het behalen van een diploma gaat de laptop dan in het bezit van de student over. Wordt de opleiding afgebroken dan dient de laptop weer teruggegeven te worden aan de zorgcoördinator van het college.

Hoe verloopt de procedure om gebruik te maken van de regeling?

 1. a.   Als de leermiddelen al zijn aangeschaft:
  U dient het aanvraagformulier in bij de contactpersoon van ons college. U voegt bij:
 • Kopie van de aankoopbonnen/ factuur
 • betaalbewijs (bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift)
 1. b.   Als de leermiddelen nog niet zijn aangeschaft:
  U dient het aanvraagformulier in bij de contactpersoon van ons college. U geeft aan dat u gebruik wilt maken van het aanbod voor een bruikleenconstructie voor de leermiddelen voor uw zoon/dochter.

  Een bruikleenconstructie wil zeggen dat de verplichte leermiddelen door de school worden aangeschaft en uw zoon/dochter deze mag ‘gebruiken’ voor de duur  van de opleiding. Met het behalen van een diploma gaan de leermiddelen in het bezit van de student over. Wordt de opleiding afgebroken dan dienen de leermiddelen weer ingeleverd te worden bij de zorgcoördinator van het college.

 1. U dient het aanvraagformulier in bij de Stichting Leergeld in uw eigen woonplaats om een ‘inkomenstoets’ te vragen (http://www.leergeld.nl/doe-een-aanvraag/). Het is belangrijk dat u de Stichting Leergeld toestemming geeft om de resultaten van de inkomenstoets te delen met de projectleider van ROC West-Brabant. Als uw inkomen onder 130% van de bijstandsnorm ligt, komt u in aanmerking voor deze regeling.

 1. De contactpersoon van ons college controleert:
 • Of de student voldoet aan de criteria om deel te nemen aan deze regeling
 • Of de aangevraagde leermiddelen verplicht zijn gesteld door de opleiding
 • Of de aanvraag compleet is
 • Of Stichting Leergeld de uitkomst van de inkomenstoets heeft doorgegeven

Als dat allemaal in orde is, wordt uw aanvraag verder behandeld door de projectleider.

LET OP! Voor volgend schooljaar gelden de volgende sluitingsdata:

 • Instroom augustus 2018:   De aanvraag moet worden ingediend vóór 31 december 2018
 • Instroom februari 2019:     De aanvraag moet worden ingediend vóór 30 juni 2019

Wij hopen dat wij u goed hebben geïnformeerd over de regeling van de minister en hoe u daarvan gebruik kunt maken. Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon van het college waar uw kind is ingeschreven.


Denk je in aanmerking te komen voor deze regeling en wil je meer informatie, neem dan contact op met de contactpersoon van je college. 

 Mbo college
Contactpersoon
Cingel College  Nancy van Ginneken n.vanginneken@curio.nl
Florijn College

Annelies Feskens a.feskens@curio.nl 

Kellebeek College Dini Kramer d.kramer@curio.nl
Markiezaat College Rob Naenen r.naenen@curio.nl
Prinsentuin College Joke Ykema j.ykema@curio.nl 
Radius College Han Snoeis h.snoeis@curio.nl
Vitalis College Karin Holzken k.holzken@curio.nl
Zoomvliet College Eveline Bosman e.bosman@curio.nl