Veelgestelde vragen

Waar kan ik mijn buitenlands diploma laten herwaarderen?
Je kunt je buitenlandse diploma laten herwaarderen bij Stichting Nuffic in Den Haag: Meer informatie via de website: www.idw.nl en /of www.nuffic.nl of telefonisch : 079- 3217930
Ik ben mijn diploma kwijt
Bij het examenbureau van de school / college waar jij het diploma hebt behaald kun je een (officiŰle) kopie van een kopie van je diploma opvragen. Het examenbureau kan terugzoeken tot 1997. Heb je daarna je diploma gehaald of wil je je een origineel van je diploma, dan kun je contact op nemen met Duo in Groningen.

Via deze link ga je naar hun website https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-en-antwoord/kan-ik-mijn-diploma-of-cijferlijst-vervangen-bij-verlies-naamswijziging-of-geslachtsverandering

Telefoonnummer : De DUO Infolijn: (050) 599 77 55 op werkdagen bereikbaar van 09.00-17.00 uur.

Kan ik studiefinanciering aanvragen?
Als je 18 jaar of ouder bent en een voltijdopleiding (= BOL: BeroepsOpleidende Leerweg)op het MBO volgt, kun je studiefinanciering aanvragen. Vraag je studiefinanciering 3 maanden van tevoren aan, maar in ieder geval vˇˇr de maand waarin het moet ingaan. Vraag je het pas daarna aan, dan loop je studiefinanciering mis. Stop je met je studie? Vergeet dan niet om tijdig je studiefinanciering stop te zetten! DUO
OV ľ Jaarkaart
Als je de studiefinanciering aanvraagt, kun je gelijk aangeven dat je een studentenreisproduct wilt. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) zet standaard een weekabonnement voor je klaar. Je moet daarna het abonnement laden op jouw persoonlijke ov-chipkaart. Dit kan bij een van de ophaalpunten. Kijk op studentenreisproduct om een ophaalpunt te zoeken.
Mijn persoonlijke gegevens zijn veranderd. Waar moet ik deze wijzigingen doorgeven?
Verhuis je binnen Nederland? Geef dan je adreswijziging binnen vijf dagen door aan de gemeente. De Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) geeft je adres automatisch door aan DUO. Geef je nieuwe adres ook door aan de Studentenadministratie (Deelnemersadministratie).
Kan ik zonder vmbo-diploma toch starten met een mbo-opleiding?
Omdat je geen vmbo-diploma hebt, kun je niet starten met een mbo-opleiding niveau 2. Je moet eerst de entreeopleiding volgen. Het is een opstart naar de BOL / BBL opleiding die je daarna wil gaan volgen. In uitzonderlijke gevallen kun je in aanmerking komen voor een Ĺprocedure ongediplomeerde instroomĺ, zodat je toch zonder diploma kunt starten met een opleiding op niveau 2. Uiteraard moet je dan aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit gaat via de Centrale Toelatingscommissie.
Wat is het verschil tussen een BOL- of BBL-opleiding?
Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) Hierbij ga je vijf dagen naar school en loop je tijdens bepaalde periodes stage. De periodes en de duur van de stage kunnen per opleiding verschillen. In het algemeen geldt dat je minimaal 20% van de studieduur stage loopt of leert bij een erkend leerbedrijf. Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) Kies je voor de beroepsbegeleidende leerweg, dan werk je bij een erkend leerbedrijf en ga je ÚÚn of twee dagen naar school. De dagen dat je werkt breng je de theorie meteen in de praktijk. Bij deze leerweg ga je dus meteen aan de slag.
Hoe meld ik mij aan voor een mbo-opleiding?
Ga hiervoor naar het digitale aanmeldformulier: Zorg dat je de volgende zaken bij de hand hebt bij het invullen van het formulier:
  • je burgerservicenummer (BSN)
  • geldig e-mailadres
Ik heb me aangemeld, en nu?
We laten je weten dat we je aanmelding ontvangen hebben. Je krijgt in het scherm een overzicht waar al je gegevens op staan met de vraag of je die wilt controleren. Je krijgt binnen enkele weken bericht over het vervolg, o.a. wanneer en hoe je intakegesprek plaatsvindt.
Hoe kom ik aan een Digitaal Doorstroom Dossier?
Zit je op het voorgezet onderwijs in de regio West-Brabant of in een andere regio waar de scholen voor voortgezet onderwijs ook met het DDD werken, dan ontvang je van je mentor een inlogcode voor het Digitale Doorstroom Dossier (DDD). Zit je op het voortgezet onderwijs in een regio waar de scholen voor voortgezet onderwijs geen DDD hebben, ga dan naar de website www.digitaaldoorstroomdossier.nl en gebruik de activatiecode GW99Y6ZP om je doorstroomdossier aan te maken.
Wat zijn de toelatingseisen voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)?
Via deze link kom je op de website van de Rijksoverheid waar je alles kunt lezen over de toelatingseisen van het vmbo naar het mbo.
Kun je met een havo-diploma een mbo-opleiding verkort volgen?
In principe kun je een opleiding verkort volgen als je in het bezit bent van een havo-diploma. Dit wordt met je besproken tijdens je intake gesprek.
Ik heb geen vooropleiding. Kan ik de Entree-opleiding volgen?
Ja, dat kan. Je komt in aanmerking voor de Entree-opleiding: - als je nog geen diploma hebt; - als je tussentijds met school bent gestopt. Om de Entree-opleiding te kunnen volgen is geen diploma vereist. Voordat je begint, krijg je een intakegesprek. We bekijken dan samen met jou of de Entree-opleiding bij jou past en zoja, welke richting. Als je de Entree-opleiding hebt afgerond, kun je verder naar een mbo-opleiding op niveau 2, die past bij wat jij kunt.
Kan ik bij ROC West-Brabant ook inburgeringstrajecten volgen?
Ja dat kan. Meer informatie hierover kun je vinden op de website van het Kellebeek College.Heb je nog vragen, neem dan contact op met het Kellebeek College.
Moet ik zelf voor een werkplek zorgen als ik een BBL-opleiding ga volgen?

Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een werkplek (een baan). Je moet werken bij een erkend leerbedrijf. Vacatures kun je vinden op de website www.stagemarkt.nl

Heb je er vragen over, neem dan contact op met de BPV-co÷rdinator of het BPV-bureau van de school waar je een opleiding wilt gaan volgen. Zie ook overzicht kenniscentra, die alles weten over bedrijven waar je kunt werken terwijl je leert.

Waar kan ik stage- en leerwerkplekken vinden?

Stage- en leerwerkplekken kun je vinden via de website www.stagemarkt.nl

Via http://scholen.stagemarkt.nl/ kom je in het uitgebreide zoekscherm waar je ook het leerbedrijf van jouw specifieke opleiding kunt vinden.

Hoe kom ik aan een buitenlandse stage?
Voor een buitenlandse stage kun je contact opnemen met je BPV-co÷rdinator. Ook is er binnen ROC West-Brabant het International Office dat jou kan helpen. Het International Office is bereikbaar via info@rocabroad.nl of internat@rocwb.nl. Neem ook eens een kijkje op de website: www.rocabroad.eu/nl/home.aspx.
Hoe word ik een erkend leerbedrijf?
U wilt graag een stagiair in uw bedrijf of instelling. Daarvoor dient uw bedrijf een Ĺerkend leerbedrijfĺ te zijn. De belangrijkste stap op weg naar erkenning is de bereidheid om te willen opleiden. Via de website www.stagemarkt.nl kunt u uw bedrijf of instelling aanmelden om een erkend leerbedrijf te worden. Uw aanmelding wordt verzonden naar het Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven van de sector behorend bij de opleiding waarvoor u een stagiair wilt begeleiden. Binnen 14 dagen neemt het kenniscentrum contact met u op. Uw aanmelding wordt vervolgens gepubliceerd op stagemarkt.nl.
Wat houdt de leer- en kwalificatieplicht in?
Jongeren moeten naar school totdat ze een startkwalificatie hebben of 18 jaar worden. Een startkwalificatie is een diploma op het niveau van havo, vwo, mbo 2 of hoger. Voor leerlingen tot 18 jaar heet dit de leerplicht. Voor jongeren tussen 18 en 23 jaar heet dit de kwalificatieplicht.
Wat doet de leerplichtambtenaar?
Ben je een leerling of student die (veel) spijbelt of zonder diploma van school gegaan en ben je jonger dan 18 jaar? Dan begeleidt de leerplichtambtenaar in jouw gemeente je terug naar school. Als het nodig is, schakelt de leerplichtambtenaar de jeugdhulpverlening of zorg in.
Wat doet het Regionaal Meld- en Co÷rdinatiepunt?
Ben je zonder startkwalificatie van school gegaan en ben je tussen de 18 en 23 jaar? Of spijbel je? Dan krijg je hulp van het Regionaal Meld- en Co÷rdinatiepunt (RMC) in jouw gemeente. Het RMC help jou als voortijdig schoolverlater een opleiding te volgen of een (leer)baan te vinden. Waar nodig verwijst de RMC-medewerker je door naar zorg of hulpverlening.
Wat zijn de kosten voor een mbo-opleiding?

Kijk voor de actuele kosten voor lesgeld (BOL en vavo) of cursusgeld (BBL en NT2) op de website van de Rijksoverheid.

Daarnaast moet je rekening houden met kosten voor leermiddelen, boeken, gereedschappen en excursies. Als je een beroepsopleiding op niveau 3 of 4 gaat volgen moet je ook rekening houden met de aanschaf van een laptop. In onze Studiekiezer staat bij iedere opleiding vermeld wat een opleiding kost.

Het is mogelijk om je studiekosten in termijnen te betalen. Je aanvraag hiervoor kun je indienen via dit mailadres: debiteuren@rocwb.nl
Verblijf je korter dan 5 jaar in Nederland?
Als je korter dan 5 jaar in Nederland woont, kun je onder bepaalde voorwaarden toch studiefinanciering krijgen. Op de website van de Rijksoverheid kun je hier alles over lezen.
Wat is de vavo?

De letters vavo staan voor voortgezet algemeen volwassenen onderwijs. Het vavo biedt leerlingen een kans om alsnog een diploma of certificaat voor het vmbo-tl (theoretische leerweg of mavo), havo of vwo te halen. Het vavo is toegankelijk voor leerlingen vanaf 18 jaar. In bepaalde situaties echter kan het vavo voor leerlingen van 16 of 17 jaar geschikter zijn dan een gewone school.

Om je aan te melden kun je gebruik maken van het digitale aanmeldingsformulier. Via de website van het Kellebeek College vind je meer informatie en het aanmeldformulier.

Tot welke leeftijd kan ik de BOL-opleiding volgen?

Er is in principe geen leeftijdslimiet aan het opleidingsaanbod verbonden, dus iedereen is vrij hieraan deel te nemen. Je kunt ook overwegen om een BBL-opleiding te gaan volgen.

Hier vind je een handige uitleg over het verschil tussen BOL en BBL

Wanneer zijn de schoolvakanties?

ROC West-Brabant volgt de schoolvakanties zoals ze door het ministerie van Onderwijs jaarlijks worden vastgesteld voor de drie regioĺs waarin Nederland is verdeeld. De Rijksoverheid bepaalt wanneer het zomervakantie, kerstvakantie en meivakantie is in die regioĺs. Voor de overige schoolvakanties gelden adviesdata.

Voor de meest actuele schoolvakanties, klik hier.

Ik heb me aangemeld, maar ik heb nog niets terug gehoord.
Stuur dan een e-mail naar infopunt@rocwb.nl met je volledige naam, geboortedatum en de opleiding en school waarvoor je je hebt aangemeld. De Deelnemersadministratie stuurt je snel bericht over je aanmelding.
Wanneer is de rekentoets verplicht?
De overheid heeft hiervoor regels gesteld. Je leest er alles over op de site van de Rijksoverheid
Waar kan ik vacatures voor stagiair(e)s bij mijn bedrijf melden?
Dit kan bij een van de bpv-begeleiders van de colleges. Voor de contactgegevens kijkt u op http://www.rocwb.nl/voor-relaties/stagebedrijven/stage-aanbieden
Wat zijn mijn rechten als stagiair?
Als je stage gaat lopen in het mbo hoort daar een ondertekende Praktijkovereenkomst bij. Wat je rechten verder zijn, lees je in dit artikel http://www.intermediair.nl/carriere/doorgroeien/opleidingen/Wat-zijn-mijn-rechten-als-stagiair
Hebben jullie ook een Internationale Schakelklas?
Ja. Deze is bedoeld voor anderstalige leerlingen tussen de 12 en 18 jaar die in een periode van anderhalf Ó twee jaar een opleiding krijgen waarmee doorstroming naar het regulier (speciaal) onderwijs of een beroepsopleiding mogelijk is. Meer informatie vind je hier.
Word ik altijd aangenomen als ik me aanmeld voor een mbo opleiding bij een van de colleges van ROC West-Brabant?
Ja, in principe word je altijd aangenomen, want je heb toelatingsrecht. Uiteraard moet je wel aan de toelatingseisen voldoen. Die verschillen soms per opleiding. Meld je wel aan vˇˇr 1 april, en zorg dat je deelneemt aan de verplichte intake-activiteiten! Op deze pagina lees je alles over Toelatingsrecht: https://www.rocwb.nl/opleidingen/mbo/toelatingsrecht
Niet gevonden wat je zocht? Stel je vraag aan het Infopunt.